Enkel met uw steun kunnen wij het leven in Cambodja verbeteren.

Financiële steun is noodzakelijk om onze doelstellingen na te streven en elementaire gezondheidszorg te brengen in de armste streken van Cambodja. Als sponsor kunt u een bijdrage leveren die ons in staat stelt om medische hulp, opleidingsmogelijkheden en logistieke ondersteuning in Cambodja verder uit te bouwen. Om u te bedanken en op de hoogte te houden, zullen we u geregeld foto’s opsturen van het project waaraan u uw steentje heeft bijgedragen. Op die manier kunt u mee opvolgen wat er met uw investering gebeurt en kunt u zien hoe uw bijdrage ons helpt om onze doelstellingen te realiseren.

Sponsors
Stockmans_Logocambodja_logoEG_Logofarine_logomagnus_logopark_plaza_logosmith