In 2013 begon de vzw met het uitdelen van waterfilters. Deze waren gesponsord door de Gasthuiszusters van Antwerpen. Zo’n waterfilter zorgt er voor dat de dorpsbewoners geen kilometers ver meer moeten lopen om drinkwater te halen, maar gewoon water in de waterfilter kunnen doen en hier rechtstreeks van kunnen drinken. De filters worden (nu nog steeds) uitgedeeld aan de Cambodjanen nadat ze hygiënelessen en lessen over het gebruik gekregen hebben. Het onderwijzend materiaal dat hiervoor gebruikt wordt, is ook geschonken door de Gasthuiszusters. Tot nu toe zijn er al 120 van deze waterfilters verdeeld onder de inwoners van Tropaing Don Tuk. Na het uitdelen worden de gezinnen met een waterfilter opgevolgd en gecontroleerd. Na een vorige controle bleek dat tien filters onvoldoende onderhouden of niet goed gebruikt werden. De gezinnen die dit niet deden zoals het hoort, kregen daarom een strengere opvolging en indiener geen verbetering optrad, zouden zij uitgesloten worden van verdere hulp. Pro Avalanche wil immers geen middelen inzetten voor gezinnen die niet gemotiveerd zijn om ze op de juiste manier te gebruiken. Dat wil dus zeggen dat er meer dan 90% van de filters wel goed gebruikt worden, wat toch een hoogpercentage is. Vanuit andere dorpen is er een dringende vraag om ook filters te krijgen. Zodra de vzw een redelijke schatting gemaakt heeft van het benodigde aantal zullen ze proberen om hier dit jaar aan tegemoet te komen. In combinatie met dit project worden ook lessen over drinkwater gegeven.

In Tropaing Dong Tuk hebben de arme boeren geen toiletten, iedereen doet zijn of haar behoefte in open velden en van hygiëne is er weinig sprake. Dit brengt een gevaar voor worminfecties met zich mee. Slechte toilethygiëne is verantwoordelijk voor het grootste deel van diarree infecties, de tweede meest voorkomende doodsoorzaak bij Cambodjaanse kinderen onder vijf jaar. Vanuit dit opzicht besloot de vzw in 2013 toiletten te plaatsen. Tot nu toe zijn er met behulp van de financiële steun van Karuna vzw in het dorp al drie geplaatst. Verder gebruiken Cambodjanen geen toiletpapier maar een bakje met water. Ook bij dit project is het van groot belang dat de dorpelingen uitleg krijgen over het gebruik van de toiletten en over hoe ze hun handen moeten wassen. De toiletten zijn zowel voor mannen als vrouwen. Vooral voor de vrouwen is dit een verbetering. Zo kunnen zij zich tenminste in een afgesloten ruimte verzorgen wanneer ze ongesteld zijn. In het lokale ziekenhuis van Pro Avalanche zijn er wel gewone toiletten. Anders zou het voor de Westerse vrijwilligers minder aantrekkelijk zijn om naar Cambodja te trekken. De vzw wil nog 100 toiletten zetten, goed voor een kostenplaatje van 20.000 dollar. Om de lokale economie te steunen, gebeurt de installatie door Cambodjanen zelf. Zij worden hiervoor betaald door Pro Avalanche. Om na te gaan of alles goed werkt,doet de vzw altijd eerst een pilootproject waarna één van de vrijwilligers naar Cambodja reist om na te gaan of alles in orde is. Deze geeft aanwijzingen voor verbeteringen en neemt verder ook foto’s enzovoorts om naar de sponsors te sturen. Zo zien deze waar hun geld naartoe gaat. De toiletten moeten zo ver mogelijk van de woning staan maar toch nog net dicht genoeg, ze worden voorzien per gezin. In het dorpje zijn in totaal ongeveer 168 gezinnen, dat maakt dus dat er een 200-tal toiletten in totaal in het dorp zouden nodig zijn.Pro Avalanche vzw wil dat de mensen moeite doen om een toilet te krijgen en wil enthousiasme creëren. Hij wil jaloezie tussen de gezinnen opwekken om de Cambodjan enzo te motiveren om zichzelf te verzorgen en goed mee te werken wanneer ze daarhulp bij krijgen. Daarbij zijn de hygiënelessen heel belangrijk.

Zuiver water is een basisvoorwaarde voor een betere levenskwaliteit. Heel wat aandoeningen en infecties kunnen vermeden worden door het gebruik van zuiver water. De bouw van een waterput heeft een zeer snelle positieve impact op de gezondheid van ongeveer 200 personen per put. Daar komt bij dat de bouw van waterputten met €1200,- een relatief goedkope optie is.

Daarom startte Pro Avalanche in het voorjaar van 2004 met de bouw van de eerste waterput. Deze put staat op het grondgebied waar inmiddels ook het zuikenhuis staat. In 2006 bouwde de vzw een tweede waterput. Begin 2012 werd besloten om het netwerk van waterputten uit te breiden. Het doel is om voor 2017 minstens 5 extra waterputten te plaatsen.

De waterputten moeten 30 à 45 meter diep zijn om zuiver grondwater te garanderen. Ook moeten deze putten van boven afgedekt worden om te vermijden dat er tijdens het regenseizoen afval in stroomt. Na de bouw van elke nieuwe put wordt een staal van het prutwater naar een laboratorium in Phnom Penh gestuurd. Dat doe Pro Avalanche om de zuiverheid van het drinkwater te kunnen garanderen.

De kwaliteit van het onderwijs in Tropaing Dong Tuk is veel te laag. Daarom stuurt Pro Avalanche regelmatig vrijwilligers naar Cambodja om de bevolking te onderwijzen. De belangrijkste lessen die gegeven worden, zijn lessen in hygiëne. Er wordt hard gewerkt om de gezondheid van de Cambodjaanse bevolking te verbeteren en hiervoor moet je beginnen bij het begin. Het aanleren van, voor de Westerse bevolking, kleine en alledaagse dingen, zoals het wassen van je handen na een toiletbezoek. Ook wordt er Engelse les gegeven.Ten eerste zal de communicatie tussen de vrijwilligers en de bevolking gemakkelijker zijn en ten tweede draagt dit ook bij aan de ontwikkeling van een betere toekomst voor de Cambodjanen.

Om het hoge percentage kindersterfte te verminderen worden vitaminesupplementen en vitamine A uitgedeeld. Hierdoor worden kinderziekten, zoals de mazelen en nachtblindheid tegen gegaan. Vrouwen worden wanneer nodig voorzien van ijzerpillen. Deze pillen gaan bloedarmoede tegen. Ook moeten er in 2014 ongeveer 120 kinderen een hernieuwing van hun vaccinatie tegen buiktyfus krijgen. Door steeds betere contacten met scholen kunnen bovenstaande vaccinaties vanaf dit jaar hoogstwaarschijnlijk in de scholen plaats vinden. Daarnaast worden er ook andere medische artikelen, zoals verband en thermometers, uitgedeeld. Zo zijn er in september 2012 nog 260 kwikthermometers naar het oosten gebracht. En hebben er enkele jaren geleden ook enkele heelkundige ingrepen plaats gevonden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld systematisch ontwormen. Alleen dit werd nadien door de lokale overheid verboden.

De Cambodjanen weten niets van hygiëne af en dus moet hen dat aangeleerd worden. Ouders oefenen daar niet echt een goede voorbeeldfunctie voor hun kinderen uit. Zowel zij als hun kinderen moeten hun tanden leren poetsen,tandenborstels krijgen, enzovoorts. Zo worden er poetsmomenten ingepland op scholen en worden er daar regelmatig tandenborstels en tandpasta uitgedeeld. Het is vooral heel belangrijk dat alles constant herhaald wordt. De vzw merkt dat het tand verderf verminderd is sinds de start van dit project. Voor de toekomst zouden ze heel graag een eenvoudige tandartsstoel die niet veel onderhoud nodig heeft in het ziekenhuis plaatsen.

Waterfilters

In 2013 begon de vzw met het uitdelen van waterfilters. Deze waren gesponsord door de Gasthuiszusters van Antwerpen. Zo’n waterfilter zorgt er voor dat de dorpsbewoners geen kilometers ver meer moeten lopen om drinkwater te halen, maar gewoon water in de waterfilter kunnen doen en hier rechtstreeks van kunnen drinken. De filters worden (nu nog steeds) uitgedeeld aan de Cambodjanen nadat ze hygiënelessen en lessen over het gebruik gekregen hebben. Het onderwijzend materiaal dat hiervoor gebruikt wordt, is ook geschonken door de Gasthuiszusters. Tot nu toe zijn er al 120 van deze waterfilters verdeeld onder de inwoners van Tropaing Don Tuk. Na het uitdelen worden de gezinnen met een waterfilter opgevolgd en gecontroleerd. Na een vorige controle bleek dat tien filters onvoldoende onderhouden of niet goed gebruikt werden. De gezinnen die dit niet deden zoals het hoort, kregen daarom een strengere opvolging en indiener geen verbetering optrad, zouden zij uitgesloten worden van verdere hulp. Pro Avalanche wil immers geen middelen inzetten voor gezinnen die niet gemotiveerd zijn om ze op de juiste manier te gebruiken. Dat wil dus zeggen dat er meer dan 90% van de filters wel goed gebruikt worden, wat toch een hoogpercentage is. Vanuit andere dorpen is er een dringende vraag om ook filters te krijgen. Zodra de vzw een redelijke schatting gemaakt heeft van het benodigde aantal zullen ze proberen om hier dit jaar aan tegemoet te komen. In combinatie met dit project worden ook lessen over drinkwater gegeven.

Toiletten

In Tropaing Dong Tuk hebben de arme boeren geen toiletten, iedereen doet zijn of haar behoefte in open velden en van hygiëne is er weinig sprake. Dit brengt een gevaar voor worminfecties met zich mee. Slechte toilethygiëne is verantwoordelijk voor het grootste deel van diarree infecties, de tweede meest voorkomende doodsoorzaak bij Cambodjaanse kinderen onder vijf jaar. Vanuit dit opzicht besloot de vzw in 2013 toiletten te plaatsen. Tot nu toe zijn er met behulp van de financiële steun van Karuna vzw in het dorp al drie geplaatst. Verder gebruiken Cambodjanen geen toiletpapier maar een bakje met water. Ook bij dit project is het van groot belang dat de dorpelingen uitleg krijgen over het gebruik van de toiletten en over hoe ze hun handen moeten wassen. De toiletten zijn zowel voor mannen als vrouwen. Vooral voor de vrouwen is dit een verbetering. Zo kunnen zij zich tenminste in een afgesloten ruimte verzorgen wanneer ze ongesteld zijn. In het lokale ziekenhuis van Pro Avalanche zijn er wel gewone toiletten. Anders zou het voor de Westerse vrijwilligers minder aantrekkelijk zijn om naar Cambodja te trekken. De vzw wil nog 100 toiletten zetten, goed voor een kostenplaatje van 20.000 dollar. Om de lokale economie te steunen, gebeurt de installatie door Cambodjanen zelf. Zij worden hiervoor betaald door Pro Avalanche. Om na te gaan of alles goed werkt,doet de vzw altijd eerst een pilootproject waarna één van de vrijwilligers naar Cambodja reist om na te gaan of alles in orde is. Deze geeft aanwijzingen voor verbeteringen en neemt verder ook foto’s enzovoorts om naar de sponsors te sturen. Zo zien deze waar hun geld naartoe gaat. De toiletten moeten zo ver mogelijk van de woning staan maar toch nog net dicht genoeg, ze worden voorzien per gezin. In het dorpje zijn in totaal ongeveer 168 gezinnen, dat maakt dus dat er een 200-tal toiletten in totaal in het dorp zouden nodig zijn.Pro Avalanche vzw wil dat de mensen moeite doen om een toilet te krijgen en wil enthousiasme creëren. Hij wil jaloezie tussen de gezinnen opwekken om de Cambodjan enzo te motiveren om zichzelf te verzorgen en goed mee te werken wanneer ze daarhulp bij krijgen. Daarbij zijn de hygiënelessen heel belangrijk.

Lessen

De kwaliteit van het onderwijs in Tropaing Dong Tuk is veel te laag. Daarom stuurt Pro Avalanche regelmatig vrijwilligers naar Cambodja om de bevolking te onderwijzen. De belangrijkste lessen die gegeven worden, zijn lessen in hygiëne. Er wordt hard gewerkt om de gezondheid van de Cambodjaanse bevolking te verbeteren en hiervoor moet je beginnen bij het begin. Het aanleren van, voor de Westerse bevolking, kleine en alledaagse dingen, zoals het wassen van je handen na een toiletbezoek. Ook wordt er Engelse les gegeven.Ten eerste zal de communicatie tussen de vrijwilligers en de bevolking gemakkelijker zijn en ten tweede draagt dit ook bij aan de ontwikkeling van een betere toekomst voor de Cambodjanen.

Medische zorg

Om het hoge percentage kindersterfte te verminderen worden vitaminesupplementen en vitamine A uitgedeeld. Hierdoor worden kinderziekten, zoals de mazelen en nachtblindheid tegen gegaan. Vrouwen worden wanneer nodig voorzien van ijzerpillen. Deze pillen gaan bloedarmoede tegen. Ook moeten er in 2014 ongeveer 120 kinderen een hernieuwing van hun vaccinatie tegen buiktyfus krijgen. Door steeds betere contacten met scholen kunnen bovenstaande vaccinaties vanaf dit jaar hoogstwaarschijnlijk in de scholen plaats vinden. Daarnaast worden er ook andere medische artikelen, zoals verband en thermometers, uitgedeeld. Zo zijn er in september 2012 nog 260 kwikthermometers naar het oosten gebracht. En hebben er enkele jaren geleden ook enkele heelkundige ingrepen plaats gevonden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld systematisch ontwormen. Alleen dit werd nadien door de lokale overheid verboden.

Tandheelkundige zorgen

De Cambodjanen weten niets van hygiëne af en dus moet hen dat aangeleerd worden. Ouders oefenen daar niet echt een goede voorbeeldfunctie voor hun kinderen uit. Zowel zij als hun kinderen moeten hun tanden leren poetsen,tandenborstels krijgen, enzovoorts. Zo worden er poetsmomenten ingepland op scholen en worden er daar regelmatig tandenborstels en tandpasta uitgedeeld. Het is vooral heel belangrijk dat alles constant herhaald wordt. De vzw merkt dat het tand verderf verminderd is sinds de start van dit project. Voor de toekomst zouden ze heel graag een eenvoudige tandartsstoel die niet veel onderhoud nodig heeft in het ziekenhuis plaatsen.