In mei 2003 richtten een aantal Antwerpse artsen, verpleegkundigen en personeelsleden van ACZA Campus Stuivenberg de vzw Pro Avalanche op. Het doel was de leefomstandigheden in Tropaing Dong Tuk, een dorpje in het zuidwesten van Cambodja waar gezondheidszorg nog in haar kinderschoenen staat, te verbeteren. Dat is ook vandaag de dag nog altijd onze ambitie.

Onze missie bestaat erin te streven naar een geleidelijke en duurzame verbetering van de algemene gezondheidszorg. Om dat te bereiken, leggen we ons toe op de:

  • verstrekking van medische, heelkundige en poliklinische zorgen;
  • vorming van lokale gezondheidswerkers en verpleegkundigen;
  • scholing in gezondheid en hygiёne;
  • verschaffing van hulpmiddelen voor gezondheidszorg en welzijn;
  • oprichting van gezondheidscentra.

Bij al die projecten vertrekt Pro Avalanche vanuit de stelling dat de Cambodjaanse bevolking geen boodschap heeft aan hooggespecialiseerde en dure geneeskunde. Dat sluit immers niet aan bij haar leefwereld. Wat ze dit ogenblik wel nodig heeft, is een algemene verbetering van kennis, opvoeding en basisnoden, zoals zuiver water en verzorging.

Om die reden is Pro Avalanche bezig met de oprichting van centra waar de bevolking terecht kan voor basiszorg en verpleging.Omdat we daarbij zoveel mogelijk rekening willen houden met de lokale situatie, de culturele eigenheid van de bevolking en de beperkte mogelijkheden, is dat een project dat tijd en geduld vraagt. Momenteel steunt de werking van de centra volledig op de inzet van Belgische vrijwilligers. We hopen echter dat de overheid in de toekomst haar medewerking en steun verleent zodat we de permanente aanwezigheid van goed opgeleide lokale verzorgers kunnen garanderen.

De armoede en vele ziektes in het dorpje zijn deels te wijten aan een gebrek aan kennis. Enkel medische hulp volstaat volgens ons dan ook niet. Daarom brengen we de bevolking ook hygiëne bij en geven we Engelse lessen. Daarnaast geven we toelichting bij (micro)kredieten om de bevolking inzicht te geven in de werking, voorwaarden en gevaren ervan.

Al die projecten zouden we niet kunnen realiseren zonder de inzet van vrijwilligers. Ook de steun van vertrouwenspersonen, in België en Cambodja, is onmisbaar. Zij helpen ons om onze projecten af te stemmen op de lokale cultuur en op een vlotte manier samen te werken met de gemeentelijke overheid. Ze volgen de projecten ter plaatse op en briefen ons wekelijks over de stand van zaken.

De vereniging staat los van politieke, religieuze, etnische en sociale overtuigingen.